Wat is het denksysteem? Het denksysteem is gebaseerd op één basisprincipe. Op basis van dit principe legt een filosoof de basis van het universum en verschillende levenswijzen, zoals ethiek, natuurkunde, politiek en andere theorieën. In de filosofie van Griekenland zijn Plato, Aristoteles, in de oosterse filosofie Al Farabi, Al-Qundi, Ibn Muscoia, Imam Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Sina en Descartes, Spinoza, Kant en Hegel in de westerse filosofie zijn de filosofen die werken met het systeem. Na de Hegel in het Westen kwam er een einde aan de traditie van systeemgebaseerd denken en werd het vervangen door de beweging van het denken. In de gedachtegang zijn meer dan een of meer denkers het eens over een of meer principes. Het gedachtegoed is streng. Terwijl de gedachtegang flexibel is.

Creatie en bestaan

Een boek '' creatie & bestaan '' is gebaseerd op het denksysteem. Na een lange periode in de filosofie wordt een denksysteem gepresenteerd door elke oosterse filosoof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© hammad-yousaf.com